Atentie, manageri HR!

Trebuie sa includeti in Regulamentul Intern prevederi privind hartuirea psihologica, sanctiuni disciplinare pentru angajatii care isi discrimineaza, hartuiesc, intimideaza, umilesc sau ofenseaza colegii!
Evitati amenzi de pana la 10.000 lei


Stimate angajator,

Regulamentul Intern trebuie modificat de urgenta!

NOU! Prin OUG 13/2021 incepand cu veniturile aferente lunii martie pot fi prevazute si in Regulamentul intern, nu numai in contractul de munca urmatoarele:

   ajutoare pentru nastere/adoptie;
   ajutoare pentru inmormantare;
   ajutoare pentru achizitionarea dispozitivelor medicale;
   ajutoare pentru boli grave sau incurabile;
   ajutoare pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale;
  contravaloarea transpotului la si de la locul de munca al salariatului etc. (art. 76 alin. (4) lit. a) si art. 142 lit. b) din Codul fiscal).

Nu intra in baza de calcul al contributiilor sociale si al impozitului pe venit daca sunt prevazute de contractul de munca sau in regulamentul intern si acordat conform prevederilor legale. Ajutoarele de inmormantare intra sub incidenta cheltuielilor sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit dispozitiilor din Codul muncii. In Regulamentul intern se va inregistra la capitolul Masuri de protectie sociala.
Totodata, Regulamentul Intern a fost actualizat cu modificarile aduse Codului muncii prin OUG 117/2021 si Legea 269/2021, publicata in M.Of 1076 din 10 noiembrie 2021!
Prin Legea 269/2021 cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani.

Totodata, Regulamentul Intern a fost actualizat cu modificarile aduse Codului muncii prin Legea 208/2021 publicata in M.Of. nr. 720 din 22 iulie 2021 si OUG 117/2021, publicata in M.Of nr. 951 din 5 octombrie 2021! Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

In situatia in care angajatorul decide sa utilizeze semnatura electronica, aceasta optiune trebuie realizata in conditiile stabilite prin Regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

De asemenea. aveti si alte obligatii:

 • forward sa introduceti prevederi legate de discriminare, programul individualizat de munca, munca suplimentara, hartuirea morala etc.
 • forward sa intocmiti o procedura interna care sa cuprinda circuitul institutional privind demersurile necesare in vederea informarii imediate a autoritatilor publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
 • forward Instructiuni pentru o supraveghere video legala, dar eficienta
 • forward sa stabiliti in regulamentul intern sanctiuni disciplinare pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare – inclusiv hartuire psihologica – sub sanctiunea unei amenzi cuprinse intre 3.000 lei si 10.000 lei (art. 8 din Legea 202/2002).

Cu alte cuvinte, daca nu ati completat regulamentul intern cu respectivele sanctiuni si daca nu puteti prezenta inspectorilor ITM procedura interna in cauza, sunteti pasibil de o amenda dura!

IMPORTANT!

Pentru efectuarea cercetarii disciplinare, trebuie sa desemnati o persoana sau sa stabiliti o comisie ori sa apelati la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii, pe care il veti imputernici in acest sens.


Va oferim un ghid cu informatii complete, care va ajuta sa introduceti aceste noi prevederi in Regulamenul Intern, evitand astfel amenzi de pana la 10.000 de lei!

RETINETI!
Fiecare angajator are dreptul de a-si organiza activitatea de resurse umane si salarizare in urmatoarele moduri:
a) prin asumarea de catre angajator a atributiilor specifice;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajati carora sa le repartizeze, prin fisa postului, atributii privind activitatea de resurse umane si salarizare;
c) prin contractarea unor servicii externe specializate in resurse umane si salarizare.
Serviciile externe specializate in resurse umane si salarizare vor fi coordonate de catre un expert in legislatia muncii.

Ce alte mentiuni trebuie sa contina Regulamentul intern?
Ce verifica inspectorii veniti in control?

Va prezentam aceste mentiuni obligatorii pe stick-ul „Regulamentul intern in avantajul dvs.”, impreuna cu alte informatii extrem de utile privind modul cum trebuie adus la zi acest document prin prisma recentelor schimbari legislative privind:  
  zile libere acordate unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani inclusiv
  procedura de acordare a zilelor libere pentru vaccinare
  procedura de desemnare a persoanei cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati
  procedura privind identificarea cazurilor de hartuire la locul de munca
  procedura de sactionare disciplinara a angajatilor care incalca demnitatea personala a altor angajati
  clauza privind obligatia de a stabili programe individualizate de munca la unitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati
  stabilirea zilelor libere pentru salariatii care apartin unui alt cult religios legal
  procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor in contextul modificarii Codului muncii cu privire la consultantul extern vs expert in legislatia muncii


IMPORTANT!
Produsul este disponibil si online, unde il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati!
Va conectati rapid, cu user si parola, folosind platforma ultra moderna www.rsonline.ro!


Avantajele dvs.:

• Acces 24h din 24h, pe orice device (mobil, laptop, PC etc.)
• Motor de cautare performant + posibilitatea de a printa ce doriti
• Adaugati Note/Observatii - Textul se poate mari/micsora sau copia

12 prevederi obligatoriu de introdus in Regulamentul intern!

In acest context legislativ, trebuie sa faceti mentiuni clare in Regulamentul intern privind:

1 Protectia datelor personale ale salariatilor
Este vorba despre informatii pe care salariatii vi le furnizeaza voluntar in scopul de a beneficia de anumite facilitati oferite de lege. De exemplu: informatii privind starea de graviditate, motivul pentru care refuza detasarea, apartenenta religioasa, daca au sau nu copii in intretinere, evenimente familiale deosebite, diverse situatii personale. Detalii pe stick-ul Regulamentul intern in avantajul dvs.

2 Politicile de prelucrare a datelor aplicabile la nivelul firmei
Intra aici: termene de pastrare a datelor; procedura de stergere/revizuire a datelor personale, selectia datelor personale efectiv necesare angajatorului; perioada de stocare a datelor; scopurile urmarite prin operatiunile de prelucrare a datelor; persoanele care prelucreaza aceste date; fluxurile de date, indicand originea si destinatia datelor etc. Detalii pe stick.

3 Determinarea gradului de monitorizare a activitatii salariatilor
Se impun precizari clare legate de modul cum firma supravegheaza activitatea online, video si telefonica a fiecarui salariat sau departament. Detalii pe stick.

4 Garantii privind protectia vietii private si a secretului corespondentei
De exemplu: anonimizarea unui astfel de transcript, mentinerea secretului privind identitatea destinatarilor, limitarea doar la elementele de continut care sa vizeze direct interesele firmei etc. Detalii pe stick.

5 Regimul juridic al comunicarilor private ale salariatului
Precizati noile abateri disciplinare in aceasta sfera: comunicari online in scopuri private, sau dincolo de o anumita durata, sau intr-un anumit interval al programului de lucru etc. Detalii pe stick.

5 Aspecte de prevenire a sanctiunilor privind munca nedeclarata
Conditiile organizarii probei practice la angajare, conditiile de acces in firma a vizitatorilor, conditiile prezentei in firma a salariatilor cu contractul suspendat sau a salariatilor part-time, dupa orele de program. Detalii pe stick.

7 Graficul activitatilor, pauzele de masa, conditiile programului inegal
Explicati modul de evidenta a programului de lucru, in conditiile art. 119 din Codul muncii. Detalii pe stick.

8 Program individualizat de munca
Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la începerea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore. Programul de munca individualizat si modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc in actul aditional la contractul individual de munca sau in actul administrativ emis de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, dupa caz.. Detalii pe stick.

9 Procedura care se aplica in cazul unor evenimente familiale deosebite
In absenta unui contract colectiv de munca, precizati in Regulamentul intern cum se includ zilele libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, precum si conditiile acordarii concediului fara plata. Detalii pe stick.

10 Egalitatea de sanse intre barbati si femei
Prevedeti obligatoriu in Regulamentul intern faptul ca, in conformitate cu Legea nr. 229/2015, la revenirea la locul de munca a salariatei/salariatului, persoana respectiva are dreptul la un program de reintegrare profesionala. Detalii pe stick.

11 Procedura concedierii
Vorbim aici despre procedura concedierii pentru necorespundere profesionala, in conditiile art. 63 alin. (2) din Codul muncii, si despre raportul dintre procedura evaluarii periodice si procedura speciala, prealabila concedierii. Detalii pe stick.

12Obligatii ale salariatului introduse de H.G. nr. 905/2017
Concret, mentionati noile obligatii introduse in scopul facilitarii inregistrarilor in Revisal, in conditiile H.G. nr. 905/2017, spre exemplu obligatia de a comunica motivul unei absente de la programul de lucru in primele 3 zile. Detalii pe stick.

Utilitatea stick-ului pe care vi-l oferim
este de fapt mult mai cuprinzatoare!


Stick-ul „Regulamentul intern in avantajul dvs.” este in realitate un instrument de lucru complet, care va prezinta toate atuurile putin cunoscute ale acestui act.

Retineti, Regulamentul intern chiar va ajuta!

Este actul prin care puteti spune clar ce vreti de la angajatii dvs., avand si garantia ca acestia vor respecta dorintele dvs. (ii obliga art. 39, alin. (2), lit. c) din Codul muncii) Este poate, singurul act prin care va puteti rezolva niste probleme mai sensibile in relatia cu angajatii – un lucru foarte bun daca ne gandim ca legislatia muncii, in general, nu prea va ofera dvs. niciun avantaj.

Prin Regulamentul intern stabiliti:

  drepturile si obligatiile dvs. si ale salariatilor
  criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor
  procedurile de solutionare a cererilor si reclamatiilor salariatilor
  regulile privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii, etc.


„N-am sa obosesc niciodata sa recomand angajatorilor sa acorde maxima atentie Regulamentului intern."

(Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, formator al magistratilor specializati in litigii de munca in cadrul Institutului National al Magistraturii, autorul lucrarii Regulamentul intern in avantajul dvs.)


Regulamentul intern va permite sanctionarea abaterilor disciplinare!

Si asta deoarece in Regulamentul intern puteti mentiona la liniuta toate faptele pe care le considerati abateri disciplinare, precum si sanctiunile concrete pentru fiecare dintre ele!
In lipsa acestor mentiuni, v-ar fi destul de greu sa sanctionati o anumita fapta ca abatere disciplinara, deoarece Codul muncii e destul de vag in aceasta privinta.

Stick-ul Regulamentul intern in avantajul dvs. va arata exact ce prevederi sa introduceti si, mai ales, cum sa le formulati, dat fiind ca acest document are, repetam, exact aceeasi putere ca si contractul individual de munca. In plus, pe stick gasiti raspunsuri detaliate la o multime de intrebari punctuale, extrem de interesante si care va privesc in mod direct, ca angajator.

Iata in continuare sumarul complet al lucrarii:

I. Elaborare si aplicare

1. Ce este regulamentul intern?
2. Ce NU este regulamentul intern?
3. Elaborarea regulamentului intern
4. Obligatia de consultare a salariatilor
5. Contestarea legalitatii regulamentului intern
6. Modalitati de completare si de modificare a regulamentului intern
7. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern
8. Sanctiunea pentru neintocmirea regulamentului intern

II. Regulamentul intern pe capitole
1. Continutul regulamentului intern
2. Clauze obligatorii
3. Clauze recomandabile
4. Clauze interzise
III. Disciplina muncii
1. Reguli concrete privind disciplina muncii
2. Abaterile disciplinare
3. Sanctiunile aplicabile
4. Procedura disciplinara

IV. Regulamentul intern al institutiilor bugetare

V. Practica judiciara

VI. Model general de Regulament intern

VII. Modele de regulament intern

Pe acest stick gasiti ceva ce nu mai gasiti nicaieri!

Este vorba de un capitol special cu spete concrete intalnite in instanta, legate de conflicte de munca, in care deciziile luate s-au bazat intr-o proportie majoritara pe prevederile Regulamentului intern.

 • Deciziile au fost in favoarea angajatului? Sau in favoarea angajatorului?
 • Au existat prevederi formulate prea general care nu au fost luate in considerare?
 • Asupra caror aspecte s-a oprit cu precadere instanta?
 • Ce prevederi din Regulamentul intern au “lucrat” clar in favoarea angajatorului?
Parcurgeti cele 15 spete concrete din capitolul „Practica judiciara in materie de Regulament intern”, de pe stick-ul „Regulamentul intern in avantajul dvs. Veti intelege astfel mai bine rolul vital pe care il are acest act in buna functionare a firmei dvs.!

Verificati-va cunostintele!
Stiti sa raspundeti la aceste 7 intrebari?


 1. Ce clauze nu trebuie sa lipseasca din Regulamentul intern?
 2. Ce clauze sunt complet interzise in Regulamentul intern?
 3. Prevederile Regulamentului intern se negociaza cu salariatii?
 4. Puteti intemeia o decizie de sanctionare a unui salariat strict pe dispozitiile Regulamentului intern?
 5. In ce conditii puteti prevedea in Regulamentul intern reglementari contrare Contractului colectiv de munca aplicabil?
 6. Angajatii trebuie sa parcurga Regulamentul intern si sa semneze de luare la cunostinta?
 7. Ce se intampla daca in Regulamentul intern apar (voit sau accidental) prevederi nelegale

Gasiti raspunsurile clare si 100% profesioniste
pe stick-ul Regulamentul intern in avantajul dvs.!

V-am pregatit un bonus de exceptie!

Am introdus in aceasta lucrare un capitol foarte generos (28 de pagini) despre un alt document deosebit de important pentru dvs. - Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), un act juridic obligatoriu conform Codului Civil, care face 2 lucruri:
 1. Descrie modul cum este structurata firma dvs. – cu departamente, sectii, birouri, agentii, sucursale;
 2. Descrie atributiile si competentele acestor subunitati, raporturile dintre ele, raporturile cu conducerea firmei, felul cum se iau si se aplica deciziile.
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) va aduce niste avantaje clare:sta la baza intocmirii fiselor de post
 • cuprinde organigrama unitatii
 • poate fi folosit in ipoteza unei concedieri colective
 • cuprinde structura functionala a unitatii
 • reprezinta expresia personalitatii juridice a angajatorului
Repetam, Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) este un document obligatoriu, iar capitolul special din lucrarea pe care v-o oferim va prezinta un model gata scris de ROF, pe care nu trebuie decat sa il adaptati situatiilor specifice din firma dvs.!

Comandati acum!
Garantie totala la achizitionarea stick-ului „Regulamentul intern in avantajul dvs.”!


Ca sa intrati in posesia lucrarii nu trebuie decat sa completati, cu datele dvs., formularul de comanda de mai jos, iar in pagina urmatoare (dupa ce apasati butonul "Vreau sa comand") sa ne dati datele necesare pentru a va putea expedia stick-ul si a va elibera factura fiscala. In maximum 5 zile veti primi stick-ul prin curier.

Comandati acum stick-ul Regulamentul intern in avantajul dvs.!

Produsul pe scurt:
Titlu: „Regulamentul intern in avantajul dvs.”
Format: stick USB
Pret: 160 lei + 5% TVA
Mod de comanda: prin intermediul formularului de mai jos
Livrare: prin curier, la domiciliul/sediul dvs.


In plus, beneficiati de GARANTIE timp de 30 de zile! Daca aveti cea mai mica nemultumire legata de continutul stick-ului, ni-l puteti returna in carcasa nedeteriorata pe adresa Ghiseul extern 3, O.P. 39 sector 3 Bucuresti, in termen de 30 de zile. Veti primi integral suma achitata, fara absolut nicio intrebare din partea noastra.


OFERTA SPECIALA

REDUCERE 30% + TRANSPORT GRATUIT la
Pachetul specialistului HR

 

Regulamentul intern in avantajul dvs. 37 modele de regulament intern 14 tipuri de concedii. Tratament juridic si fiscal
 
Pret pachet: 310 lei + TVA (in loc de 447 lei + TVA)
 

Cu stima,

Maria Ungureanu

Coordonator oferta
Divizia Legislatia Muncii
Rentrop & Straton


M.B.

Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.

Formular de comanda

Rentrop & Straton da unda verde LIVRARII GRATUITE!
Cumparati de 247 Lei si livrarea este gratuita!
Doar in luna mai costurile cu ambalarea si expeditia sunt suportate integral de Rentrop&Straton - Grup de Editura si Consultanta in Afaceri pentru comenzi mai mari de 247 RON. Produsul va ajunge la locatia precizata de dvs. prin posta sau curier.

Bifati produsele dorite:


Persoanele care au comandat produsul Regulamentul intern in avantajul dvs. - stick au fost interesate si de:

Regulament intern in avantajul dvs.

Va rugam completati

* Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii!
Nume*
Prenume*
Telefon  
Telefonul este necesar pentru contactarea dvs. de catre firma de curierat in vederea livrarii produsului comandat.
E-mail*
Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.

termenii si conditiile site-ului!

Produsele achizitionate pot fi vizualizate si online, folosind platforma RS Online, unica in Romania. Veti putea sa va logati imediat ce plata produsului este confirmata in contul nostru.
www.RSonline.ro
* Pentru produsele in format digital, la cererea clientilor, Rentrop&Straton a decis sa ofere posibilitatea utilizarii produselor pe 3 computere diferite.